City Changers Ministry Program

Word toegerus om jou stad te verander!  Die CCMP program word aangebied in samewerking met die City Changers Institute.  Dit is ‘n jaar program wat oor vier kwartalen strek en dek ‘n wye spektrum; van jou identiteit in Christus, rentmeesterskap, evangelisasie, leierskap ens.

Raak betrokke: Kontak asb die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 of vir Dupie by:0609605727.