Evangelisasie

Die verlorenes moet Jesus beleef!  Ons gaan gereeld op allerhande uitreike in ons stad.  Sommige word formeel deur ons evangelisasie department ge-organiseer, ander vind spontaan deur ons mense en kleingroepe plaas.  Ons groot uitreik na ons stad is jaarliks na die Gariepfees.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.