Helpende Hand

Die mense wat gewoonlik nie raakgesien word nie moet Jesus beleef!  Ons welsyn reik ‘n helpende hand uit na mense met fisiese nood.  Ons is ook sterk betrokke by uitreike na ouetehuise ens.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.