Intersessie

Gebed speel ‘n uiters belangrike rol in die sukses van alles wat ons doen by Taberna Dei.  Ons intersessiespan gee die gebedsdekking vir alles wat ons aanpak en roep die Here aan rondom individue en die gemeente se behoeftes.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.