Klein Groepe

Ons klein groepe is waar kerk op grondvlak gebeur.  Daar is selgroep, forums, belangegroepe, en dissipelskapgroepe waar mense vir mekaar omgee en disspipels van mekaar maak.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.