Launch

Launch is ‘n dinamiese program wat alle toekomstige vennote / bediennaars in Taberna Dei deurloop. Dit spreek die visie, waardes, strategie en prosesse van Taberna Dei aan, asook belangrike geestelike konsepte. Dit is ook ‘n geleentheid waar mense blootgestel word aan al die verskillende bedieninge in Tabrna Dei en mekaar en leiers in die gemeente leer ken.