Aangaande MAP (My Aksie Plan)


Hoe kan ek Jesus beleef en my wêreld verander? Die feit is, verskillende mense bevind hulself op verskillende plekke in hul geestelike groei. MAP help jou op ‘n praktiese wyse om verder geestelik te groei en jou wêreld te verander deur jou in die regte rigting te wys. Dit gebruik ons logo se verskillende kleure “pad”. Dit bied moontlike opsies vir jou wat relevant behoort te wees vir waar jy jouself tans bevind. Die doel is om by pers uit te kom en daar te funksioneer. MAP doen dit deur twee basiese vrae te beantwoord aangaande jou geestelike reis in Taberna Dei.

1. Waar is ek tans?
2. Wat is volgende vir my?

Die kleure in ons logo (geel, blou, rooi, groen en pers) volg op mekaar en verteenwoordig ‘n geestelike groei pad. Die aktiwitiete/prosesse sal jou die meeste baat indien jy in volgorde deur die kleure beweeg. Kliek gerus op een van die keure in ons logo om uit te vind waar jy jouself op die reis bevind en wat jou behoort te help om verder te groei.
My Aksie Plan


icon-community

COMMUNITY


Waar is ek? Jy is heel waarskynlik in geel indien:

1. Jy nuut is in Christenskap of dit nog ondersoek
2. Jy nuut is tot die pinkster kerk belewenis
3. As jy ‘n Christen is wat teruggeval het

Wat is volgende? Moontlike opsies wat jou kan help om verder te groei:

1. Woon ons feesdienste by (sien tuisblad vir info)
2. Maak ‘n afspraak met ‘n pastorale spanlid of leier in die kerk om oor jou geestelike lewe te gesels.
3. Vul ‘n kommunikasiekaartjie in by ons inligtingstoonbank waar jy jou behoefte bekend maak.
4. Vul ‘n aanlyn kontak ons vorm in waar jy vir ons sê wat jou behoefte is.
5. Indien jy ‘n tiener is, skakel in by Muurprop
6. Indien jy ‘n laerskool kind is, skakel in by ons Stars of Transformers op Sondae.

OF Praat met ons bedienigsleier
My Aksie PlanCROWD


Waar is ek? Jy is heel waarskynlik in blou indien:

1. Jy ‘n gereelde besoeker is van Taberna Dei se dienste, Muurprop, Strars of Taransfromers is, maar,
2. jy nog onbetrokke is by enige ander aktiwiteite van die gemeente, en/of
3. jy nog nuut is tot Christenskap, en/of
4. jy nuut is tot die Pinkster-kerk belewenis, en/of
5. jy nog nie wedergebore is nie, en/of
6. jy nie die doop in water na bekering ondergaan het nie

Wat is volgende? Moontlike opsies wat jou kan help om verder te groei:

1. Maak ‘n afspraak met ‘n pastorale spanlid om oor jou geestelike lewe te gesels.
2. Woon ons LAUNCH by vir basiese geestelike-input en/of om ‘n vennoot van Taberna Dei.
3. Kontak die kerkkantoor om te reël om jou te laat doop.
4. Vul ‘n kommunikasiekaartjie in by ons inligtingstoonbank waar jy jou behoefte bekend maak
5. Hou aan om ons feesdienste op Sondae by te woon.
6. Indien jy ‘n tiener is, skakel in by Muurprop
7. Indien jy ‘n laerskool kind is, skakel in by ons Stars of Transformers op Sondae.

OF Praat met ons bedienigsleier
My Aksie PlanCONGREGATION


Waar is ek? Jy is heel waarskynlik in rooi indien:

1. Jy wedergebore is en gedoop is na jou bekering.
2. Jy ‘n vennoot is van Taberna Dei.
3. Jy begin het om te groei in jou verhouding met Christus

Wat is volgende? Moontlike opsies wat jou kan help om verder te groei:

1. Skakel in by een van Taberna Dei se kleingroepe.
2. Woon ‘n bidderskursus by (Inligting by bedieningsleier)
3. Raak betrokke by een van die bedieninge in Taberna Dei (Kyk onder “beleef” op die tuisblad)
4. Skakel in by een van ons Woordskole (Inligting by bedieningsleier).
5. Skryf in by een of meer van die velde kort kursusse wat ons aanbied (Inligting by bedieningsleier)
6. Indien jy ‘n tiener is, skakel in by Muurprop
7. Indien jy ‘n laerskoolkind is, skakel in by ons Stars of Transformers op Sondae.

OF Praat met ons bedienigsleier
My Aksie PlanCOMMITTED


Waar is ek? Jy is heel waarskynlik in groen indien:

1. Jy lewe naby aan Jesus
2. Jy ‘n vennoot is van Taberna Dei
3. Jy betrokke is in ‘n kleingroep en/of bediening in Taberna Dei

Wat is volgende? Moontlike opsies wat jou kan help om verder te groei:

1. Woon ‘n bidders- of vertellerskursus by (Inligting by bedieningsleier).
2. Skryf in vir CCMP (City Changers Ministry Program)
3. Doen ‘n groepleierskursus (Inligting by bedieningsleier)(Kyk onder “beleef” op die tuisblad)
4. Begin ‘n kleingroep

OF Praat met ons bedienigsleier
My Aksie PlanCORE


Waar is ek? Jy is heel waarskynlik in pers indien:

1. Jesus is sentraal tot jou lewe.
2. Jy is betrokke in ‘n bediening binne in Taberna Dei of in die gemeenskap.
3. Jy is die leier van ‘n bediening binne Taberna Dei of in die gemeenskap.

Wat is volgende? Moontlike opsies wat jou kan help om verder te groei:

1. Neem ‘n leiersrol aan in ‘n bediening.
2. Begin ‘n nuwe bediening binne in Taberna Dei of in die gemeenskap.
3. Leer ander mense in jou bedieningsveld om te doen wat jy doen.
4. Skryf in vir die CCMP (City Changers Ministry Program)
5. Indien jy belangstel, konsidereer meer formele teologiese opleiding.

OF Praat met ons bedienigsleier
My Aksie PlanBEKERING


Bekering vind plaas wanneer mens deur die Heilige Gees oortuig word van sonde, geregtigheid en oordeel (Joh. 16:8), en dan daarop reageer deur jou geloof in Jesus en Sy versoeningswerk aan die kruis te plaas (Rom. 10:9-10), vergifnis te vra vir jou sonde (1 Joh. 1:9) en Jesus aan te neem as Verlosser en Heerser van jou lewe (Joh. 1:12). Hierdie gebeurtenis noem Jesus “Wedergeboorte”. Dit gebeur nie automaties nie, maar elke mens moet ‘n keuse vir Jesus maak en tot wedergeboorte kom. Dit is die enigste manier om deel te kry aan God se Koninkryk (Joh. 3:3-5).
Praat gerus met een van ons pastorale spanlede as jy meer oor wedergeboorte wil verstaan of jou lewe vir Jesus wil oorgee.

Gaan Terug