Ons Benadering

Filosofie:  Ons bedieningsfilosofie is gebaseer op Ef. 4:11-12.  Ons het drie komponente in die kerk-lewe van Taberna Dei wat ons funksionering betref: Bediening, Leierskap en Bestuur.  Om dit te bereik definieer ons spesifieke rolle.

 • Ons voltydse bedieningspan se primêre rol is die opwekking van bediening.
 • Ons administratiewe personeel se rol is die ondersteuning van bediening.
 • Ons vennote se rol is die uitleef van bediening.

 

Pastorale Strategie: Ons voltydse bedieningspan benader bediening op drie vlakke:

 1. D – dissipels: weeklikse kontak met die mense, leef naby aan hulle
 2. F – forums: Maandelikse kontak met die mense, stap ‘n pad met die forums
 3. M – massas: Bedien tydens geleenthede
 4. Fs & Ds – word gemobiliseer om Ms te bedien en weer Fs en Ds te maak

 

Verwag van vennote: Ons verwag van elke vennoot betrokkenheid op vier vlakke:

 • Bywoning: Sodat ons bedien kan word en help om momentum te skep
 • Bediening: Sodat ons mense dien en bedien om Jesus te beleef en ons wêreld verander
 • Bydra: Sodat daar oorvloed fondse en hulpbronne is om die visie te bevorder
 • Bemarking: Om met hul lewens ‘n goeie getuienis te wees van Jesus en tot ons gemeente te bemark.

 

Bestuur van Taberna Dei: Ons gemeente word bestuur deur ‘n ouderlingsraad, finansiële forum en dagbestuurspan.  Die begroting van die gemeente is beskikbaar vir alle vennote.  Ons glo in beplanning onder leiding van die Heilige Gees.  Ons het daarom ‘n jaarbeplanner wat ook beskikbaar is vir vennote. Alhoewel ons beplan, is ons aanpasbaar omdat ons sensitief bly vir die inspraak van die Heilige Gees in enige gegewe situasie.