Visie

Dat mense Jesus beleef en hul wêreld verander!

Missie

Ons Missie is drie-ledig: vir die individu, vir ons gemeentelewe en vir ons posisionering in die gemeenskap.

  • Individu – dat elke individu sal in–PLUGG (ons verduidelik dit op die tuisblad)
  • Gemeente-lewe – ons wil alle generasies profeties, herderlik, apostolies, lerend en evangelisties bedien
  • Posisionering – ons het twee fokus areas:

1. Leierskap en Opleiding
2. Kinders en Jongmense