Paspoort

Ander kulture moet Jesus beleef!  Ons is bevoorreg om deel te hê aan ‘n hele aantal sending inisiatiewe in etlike lande.  Paspoort stimuleer sending bewustheid, ondersteun ons sendelinge en reël uitreike.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.