Publikasies

Hou ons gemeente en gemeenskap ingelig!

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.

Maandblad Okt 2014