Sprankel

Vrouens moet Jesus beleef!  Sprankel is ‘n bediening wat spesifiek die behoeftes van vrouens aanspreek deur relevante byeenkomste.

Raak betrokke: Kontak asb. die kerkkantoor vir meer inligting by: 053 831 2345 Maandag tot Vrydag 8h00-16h00.